• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
 • Hotline: 0907 49 45 49
 • Email: info@chuana.com.vn
×
 • logo
 • THAY TÔN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY FUJITSU VIỆT NAM

  THAY TÔN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY FUJITSU VIỆT NAM

   Chủ đầu tư:

   Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

   ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

   Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai

   Thiết Kế:

   Năm thiết kế:

   29-04-2020

   Diện tích:

  giới thiệu chi tiết

   

  Bài viết liên quan

  0907 49 45 49