• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
 • Hotline: 0907 49 45 49
 • Email: info@chuana.com.vn
×
 • logo
 • PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG, KIẾN THỨC CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG, KIẾN THỨC CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

 • Thứ hai , Ngày 29/07/2019
 • Ban Giám Đốc công ty luôn tạo cơ hội, điều kiện cho CB-CNV  nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ năng trong cuộc sống thông qua các khóa học như NLP, Become the Sale Master....

   

  Bài viết liên quan

  0907 49 45 49