• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
  • Hotline: 0907 49 45 49
  • Email: info@chuana.com.vn
×
Team building
  • DU LỊCH SINGAPORE
  • Thứ hai , Ngày 22/07/2019

    DU LỊCH SINGAPORE

    Hàng năm tổ chức cho CB CNV các chuyến đi Team Building nhiều nơi để thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, vui chơi thoải mái, kết nối thân tình hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

0907 49 45 49