• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
  • Hotline: 0907 49 45 49
  • Email: info@chuana.com.vn
×
Văn Phòng Cho Thuê

 

- Diện tích: 72m2  

- Thuê dưới 3 năm: $14/m2/tháng

- Thuê từ 3 năm trở lên:$12/m2/tháng

 

0907 49 45 49