• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
 • Hotline: 0907 49 45 49
 • Email: info@chuana.com.vn
×
 • logo
 • Văn Phòng Cho Thuê

   

  - Diện tích: 72m2  

  - Thuê dưới 3 năm: $14/m2/tháng

  - Thuê từ 3 năm trở lên:$12/m2/tháng

   

  0907 49 45 49