• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
 • Hotline: 0907 49 45 49
 • Email: info@chuana.com.vn
×
THAY TÔN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY FUJITSU VIỆT NAM

THAY TÔN NHÀ XƯỞNG CÔNG TY FUJITSU VIỆT NAM

  Chủ đầu tư:

  Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

  ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

  Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai

  Thiết Kế:

  Năm thiết kế:

  29-04-2020

  Diện tích:

giới thiệu chi tiết

 

Bài viết liên quan

0907 49 45 49