• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
  • Hotline: 0907 49 45 49
  • Email: info@chuana.com.vn
×
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO MỚI CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO MỚI CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

  • Thứ ba , Ngày 06/08/2019
  • Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Trình CHUẨN A là một trong các đơn vị tham gia và tài trợ cho Hội Thảo " GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO MỚI CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG" được diễn ra tại Trung Tâm Dich Vụ AMATA vào ngày 6/8/2019.

    Bài viết liên quan

    0907 49 45 49