• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
 • Hotline: 0907 49 45 49
 • Email: info@chuana.com.vn
×
 • logo
 • HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO MỚI CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

  HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO MỚI CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

 • Thứ ba , Ngày 06/08/2019
 • Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Trình CHUẨN A là một trong các đơn vị tham gia và tài trợ cho Hội Thảo " GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO MỚI CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG" được diễn ra tại Trung Tâm Dich Vụ AMATA vào ngày 6/8/2019.

  Bài viết liên quan

  0907 49 45 49