• Điện thoại: ̣̣̣(0251)393 6868
 • Hotline: 0907 49 45 49
 • Email: info@chuana.com.vn
×
CẢI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CÔNG TY HANSUNGBOLT VIỆT NAM

CẢI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CÔNG TY HANSUNGBOLT VIỆT NAM

  Chủ đầu tư:

  Công ty TNHH Hansungbolt Việt Nam

  ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

  Đường 13, KCN Amata, Long Bình, Đồng Nai

  Thiết Kế:

  Công ty CP ĐT XD CT Chuẩn A

  Năm thiết kế:

  07-02-2020

  Diện tích:

giới thiệu chi tiết

CÔNG TY TNHH HANSUNGBOLT VIỆT NAM

1. SƠN MỚI MẶT TIỀN VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 

2. LÁT GẠCH NỀN PHÒNG NGHỈ: 

3. LÁT GẠCH SẢNH ĐÓN KHÁCH: 

4. LÀM MỚI BẢNG TÊN CÔNG TY:

 

Bài viết liên quan

0907 49 45 49